U bent hier

2. Functie van de administrateur

De omvang van de organisatie is bepalend voor de inrichting van de (financiële) administratie. Zo heeft een eenmanszaak of een kleine onderneming vaak maar één administrateur die bijna alles doet. Hoe groter de organisatie, hoe groter de financiële afdeling en hoe belangrijker een strikte taakverdeling is. Het is raadzaam om goed af te spreken wie...
Het hoofddoel van het voeren van een administratie is het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en de uitgaven per periode. Er moeten salarissen worden betaald, inkopen en bijbehorende verplichtingen worden verwerkt, huren worden betaald, enzovoort. Door inkomsten en uitgaven te rangschikken kan het resultaat van de onderneming per boekjaar...