U bent hier

7. Betalen van belasting

In de wereld van belastingen is het niet alleen belangrijk waarom u belasting moet betalen en waarover, maar ook de vragen hoe u komt te weten of u belasting moet betalen en/of kan terugkrijgen, wanneer de belasting uiterlijk betaald moet worden en wanneer u belasting terugkrijgt zijn van belang. Als u belasting moet betalen, hoe kunt u deze belasting dan betalen en hoe kunt u eventueel belasting terugkrijgen? Wat gebeurt er als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt?

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op al deze vragen en meer.

Er zijn belastingen die op aangifte moeten worden afgedragen of voldaan. Dan is de verplichting dat binnen de daarvoor gestelde termijn te doen. Daarnaast zijn er belastingen die op aanslag moeten worden voldaan. Ook als de afdracht of voldoening niet op aangifte plaatsvindt, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. In dit artikel wordt nader...
Er zijn twee verschillende soorten belastingen, namelijk de aangiftebelasting (zoals de omzetbelasting en de loonheffing) en de aanslagbelasting (zoals de inkomstenbelasting en vennootschaps-belasting). Aangiftebelastingen Bij aangiftebelastingen krijgt u regelmatig een aangifte toegezonden, bijvoorbeeld elk kwartaal. Aangifteformulier Op het...
Zorg ervoor dat uw aangifte en uw betaling op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u uw aangifte loonbelasting of uw aangifte omzetbelasting niet of niet tijdig indient, kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Ook kan de Belastingdienst u een boete opleggen als u te weinig of helemaal niet betaalt, of als u niet tijdig betaalt. Boeten...
Op elke belastingaanslag staat de datum waarop de belasting op de rekening van de Belastingdienst moet zijn bijgeschreven. Voor belasting die u op aangifte moet betalen, vindt u de uiterste betaaldatum op het aangiftebiljet. In principe gelden de volgende betalingstermijnen. Op aangifte Bij voldoening (btw) of afdracht (loonbelasting en premie...
De ontvanger heeft de bevoegdheid om – eventueel onder voorwaarden – uitstel van betaling te verlenen. De ontvanger kan ook ambtshalve bij beschikking uitstel van betaling verlenen. Uitstel van betaling kan worden verleend in grofweg de volgende situaties: de belastingaanslag wordt betwist; de belastingschuldige heeft betalingsproblemen; het...
In een enkel geval kan de Belastingdienst een ondernemer een deel van zijn belastingschuld kwijtschelden. Daarvoor gelden wel zeer strenge voorwaarden. Wie komt voor kwijtschelding in aanmerking? Is een belastingschuldige niet in staat om anders dan met buitengewoon bezwaar een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, dan kan hij voor...
Aanslagbelasting Bij een aanslagbelasting (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) kan de Belastingdienst u als ondernemer belastingrente (vroeger heffingsrente genoemd) vergoeden als u een voorlopige of definitieve aanslag krijgt waarop u geld terugkrijgt. Krijgt u een belastingaanslag waarop u geld moet betalen, dan kan belastingrente in rekening...