U bent hier

6. Niet voldoen aan de administratieverplichtingen

Indien de Belastingdienst vindt dat u niet in voldoende mate heeft voldaan aan uw administratieplicht, kan de inspecteur besluiten tot omkering van de bewijslast. Hij verwerpt de administratie en bepaalt schattenderwijs uw winst en inkomen. Ook wanneer u hem fiscaal relevante informatie onthoudt of te laat ter inzage verstrekt, loopt u het risico van omkering van de bewijslast. U riskeert zelfs een strafvervolging. Wanneer komt de Belastingdienst tot de conclusie dat uw administratie niet langer kan dienen als basis voor de vereiste aangifte? Om dat duidelijk te maken komen in dit artikel achtereenvolgens de verwerping van uw administratie, de omkering van de bewijslast en de boete en strafvervolging aan de orde.

 

De administratie van de ondernemer is voor de fiscus een belangrijk gegeven bij de controle van bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. Voor de fiscus is namelijk van belang of de administratie zoals die wordt gepresenteerd juist is en kan fungeren als grondslag voor de winstberekening. Inrichting administratie Een ondernemer mag – met...
Stelplicht In een fiscale procedure moeten de partijen allereerst de feiten naar voren brengen waaraan volgens hen bepaalde fiscale gevolgen zijn verbonden. Dit staat bekend onder de term stelplicht. Ambtshalve De rechter kan ook ambtshalve feiten en rechtsgronden aanvullen. In de praktijk zal de rechter dit echter niet snel doen, omdat het gevaar...
Naast de omkering van de bewijslast is de boete een andere sanctie die de Belastingdienst u kan opleggen. De inspecteur kan daartoe besluiten als uw administratie in formeel en/of materieel opzicht zo ondeugdelijk is, dat deze niet kan dienen als grondslag voor de bepaling van de winst en dus voor de te betalen belasting. De fiscus verwerpt in dat...