U bent hier

10. Overgang naar een andere rechtsvorm

Als de zelfstandige ondernemer besluit zijn onderneming om te zetten in een BV, rijst de vraag volgens welke fiscale methode de omzetting moet plaatsvinden. Er zijn twee methoden te onderscheiden namelijk de ‘ruisende’ methode en de ‘geruisloze’ methode. Tevens komt in dit hoofdstuk aan de orde de faciliteit van de geruisloze terugkeer uit de BV.

Veel ondernemers die een eenmanszaak hebben of participeren in een maatschap of vof, krijgen op enig moment te maken met de vraag of zij de onderneming wel of niet gaan voortzetten in de vorm van een bv of nv (als hierna gesproken wordt over de bv, wordt hiermee ook de nv bedoeld). Als de ondernemer heeft besloten zijn onderneming in te brengen in...
Zoals in de vorige paragraaf besproken, kunnen ondernemers/natuurlijke personen hun onderneming omzetten in een bv waarbij zij gebruik kunnen maken van de fiscale faciliteit van de geruisloze inbreng. Afrekening over de fiscale en stille reserves en de goodwill blijft dan achterwege. Geruisloos Daartegenover staat de faciliteit die het mogelijk...
Als een ondernemer eenmaal heeft gekozen om zijn onderneming in een bepaalde rechtsvorm te drijven, is hij daar niet voor altijd aan gebonden. Hij kan besluiten om na verloop van tijd een andere rechtsvorm te hanteren. Dit kan hij niet alleen realiseren door een (nieuwe) rechtsvorm op te richten en daar de onderneming in te brengen, maar ook door...