U bent hier

20. Fiscale eenheid

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting (VPB) is dat ieder belastingplichtig lichaam zelfstandig voor de eigen winst wordt belast. Binnen een concern spelen transacties, aandelenbezit, onderlinge vorderingen en schulden een belangrijke rol. Om te voorkomen dat elke vennootschap afzonderlijk aangifte moet doen en om te voorkomen dat verbonden lichamen bij transacties onderling zakelijk moeten handelen, kunnen zij een fiscale eenheid voor de VPB vormen. Dan ziet de Belastingdienst alle vennootschappen samen als één belastingplichtige.

Als een moedermaatschappij meer dan 95% van het juridische en economische eigendom bezit van een de dochtermaatschappij kunnen zij op verzoek een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) vormen. Zij worden dan voor de toepassing van de VPB aangemerkt als één onderneming. Los van de heffing van VPB blijven de ondernemingen hun eigen...
Het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) heeft zowel voor- als nadelen. Of het voor de ondernemingen binnen een concern een goed idee is om een fiscale eenheid aan te gaan, hangt voor een belangrijk deel af van de specifieke situatie van het concern. Voordelen De fiscale eenheid voor de VPB biedt de volgende...
Voegingstijdstip Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting komt tot stand door een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de inspecteur van de moedermaatschappij. Vanaf het moment dat de moedermaatschappij in het bezit is gekomen van minimaal 95% van de juridische en economische eigendom van de aandelen in de te voegen...
Horizontale verrekening Eén van de grootste voordelen van de fiscale eenheid is dat de in een bepaald jaar behaalde resultaten van de verschillende maatschappijen onderling kunnen worden verrekend, ofwel alle resultaten worden gesaldeerd waarop vervolgens het tarief van de vennootschapsbelasting wordt losgelaten. Verticale verrekening Het is...
Verbreking fiscale eenheid Verbreking van de fiscale eenheid vindt plaats als niet meer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de moedermaatschappij zoveel aandelen in de dochtermaatschappij verkoopt dat zij niet meer ten minste 95% van de aandelen bezit. Aandelenbezit Als een moedermaatschappij zoveel...