U bent hier

Office & Management Support
Het functioneringsgesprek, waar op te letten?

Het functioneringsgesprek, waar op te letten?

Halverwege het kalenderjaar staan in veel organisaties de functioneringsgesprekken weer op de agenda. Een belangrijk moment voor managers om relevante aandachtspunten, doelen en verwachtingen te bespreken en eventueel bij te stellen.

Om een effectief functioneringsgesprek te voeren, is een goede voorbereiding onmisbaar. Door vooraf een vragenformulier (tool) in te vullen, is een deel van het gesprek al voorbereid. Daarnaast kunnen de vragen als hulpmiddel dienen om het gesprek gestructureerd te laten verlopen. Het doel van het gesprek is om het functioneren van de werknemer te bevorderen en te verbeteren. Daarbij is de voortgang van de gemaakte afspraken en geformuleerde doelstellingen (artikel) van belang. Én om nieuwe afspraken te maken die gericht zijn op verbetering.

Punten om te bespreken

Vraag als leidinggevende vooraf aan de werknemer om onderwerpen te noteren om te bespreken. Behandel in het gesprek eerst de punten van de werknemer. Door de werknemer te laten beginnen, heeft hij een actieve inbreng in het gesprek en voelt hij zich gehoord. In zijn verhaal kan hij ook alvast ideeën en oplossingen aankaarten om bepaalde zaken te verbeteren. Nadat de punten van de werknemer besproken zijn, kaart de leidinggevende de volgende onderwerpen aan:

  • de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de werknemer;
  • welke doorgroeimogelijkheden zijn er en welke kennis of vaardigheden de werknemer nodig heeft om dit te bereiken;
  • de opleidingswensen van de werknemer of werkgever;
  • de vraag of de werknemer voldoening uit zijn werk haalt en zo niet, wat eventuele oplossingen zijn om de werkzaamheden uitdagender te maken;
  • de mening van de werknemer over het organisatiebeleid en de aansturing door zijn leidinggevende;
  • eventuele knelpunten in de samenwerking.

Na het functioneringsgesprek schrijft de leidinggevende een verslag (tool) met daarin de gemaakte afspraken over wie wat en wanneer gaat doen. Dit verslag kan als leidraad dienen bij een volgend gesprek.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het is de bedoeling om de werknemer te enthousiasmeren en te motiveren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) (tool) kan de leidinggevende de ontwikkeling en het functioneren van de werknemer stimuleren. In het plan staat hoe een werknemer zich op korte termijn gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie kan groeien. Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen.