U bent hier

8. Uw Excel-werk goed ­beveiligen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Office Rendement
Publicatiedatum: april 2017

Heeft u (eindelijk) iets gemaakt in Excel waar u tevreden over of zelfs trots op bent, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat u (of iemand anders) dit per ongeluk om zeep helpt en dat al uw werk op die manier verloren gaat. Ook daarin voorziet Excel gelukkig. Er zijn diverse beveiligingen mogelijk tegen ongewenste wijzigingen. Helaas zijn die maatregelen vaak niet 100% waterdicht, maar u maakt het in ieder geval wel lastiger om iets te wijzigen.

foutmeldingen

Om bijvoorbeeld foutmeldingen in berekeningen te voorkomen, kunt u ervoor zorgen dat er geen verkeerde gegevens ingevoerd worden. U kunt werkbladen, rijen of kolommen verbergen en aangeven dat deze niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. U kunt invoerberichten bij cellen opnemen zodat het voor de gebruiker van het bestand duidelijk is wat er ingevoerd moet worden. Kortom, genoeg mogelijkheden!

Gegevens die u niet ziet, kunt u niet per ongeluk verwijderen of wijzigen. Er kan een heleboel verborgen worden: kolommen, rijen, werkbladen, celinhoud. Soms kunt u het verbergen combineren met een wachtwoord, zodat het niet zomaar opgeheven kan worden. Rijen en kolommen verbergen Bij het filteren heeft u gezien dat de rijen worden verborgen,...
In het hoofdstuk over de opmaak is aangegeven dat één van de celeigenschappen de [Bescherming] is (3) (Figuur 8.4). Een cel kan de status [Geblokkeerd] hebben. Dat betekent dat die cel niet gewijzigd kan worden als de bladbeveiliging is ingeschakeld. In een nieuw bestand zijn in eerste instantie alle cellen geblokkeerd. Hoe werkt dan die...
In Nederland kennen we in totaal drie BTW-percentages: 21%, 6% of 0%. In een uitgavenoverzicht mogen geen andere waarden voorkomen. Daarvoor kunt u de optie [Validatie] gebruiken. Bij de optie valideren in Excel geeft u helemaal zelf aan welke inhoud er in een cel getypt mag worden en welke dus niet. De stappen die u moet doorlopen om dat te...