U bent hier

Eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: september 2022

Socialezekerheidslast in eigen hand houden

Ziek of arbeidsongeschikt personeel, ook uw organisatie heeft ermee te maken. Het brengt allerlei financiële en praktische consequenties met zich mee. Sowieso is er de kwestie wie het inkomen tijdens de ziekteperiode verzorgt. Uw onderneming heeft maximaal twee jaar een doorbetalingsplicht, maar soms betaalt UWV een uitkering voor een zieke werknemer. En na die twee jaar kan de werknemer bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden een uitkering van UWV krijgen. Uw onderneming betaalt via de premies werknemersverzekeringen mee aan al die UWV-uitkeringen. U heeft echter ook de mogelijkheid om minder premies te betalen en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers en alle bijbehorende lasten zelf te dragen, en eventueel privaat te verzekeren.
Deze rubriek geeft u een overzicht van de sociale verzekeringen waarmee u voor werknemers te maken heeft, en welke premies en uitkeringen daarbij komen kijken. Verder gaat het uitgebreid in op wat het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) precies inhoudt en hoe en wanneer u dit kunt aangaan. Doe uw voordeel met de informatie in deze rubriek bij uw afweging om eigenrisicodrager te worden of juist terug te keren naar publieke verzekering via UWV!