U bent hier

11. Afmelden en afhandelen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

U zult diverse instanties over de uitdiensttreding van een werknemer bij uw onderneming moeten informeren, zoals de Belastingdienst en pensioenuitvoerder. Verder moet u uw bewaarplicht rond de gegevens van de vertrekkende werknemer in de gaten houden. Het vertrek van de werknemer kan het einde van de inhoudingsplicht van uw onderneming betekenen. In dat geval moet u soms ook actie ondernemen.

instanties informeren

Naast het doorgeven aan Belastingdienst en pensioenuitvoerder zal uw onderneming ook andere instanties moeten informeren over het vertrek van een werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbodienst, de verzuimverzekeraar van uw onderneming en de eigenrisicoverzekeraar. De afmelding bij Belastingdienst en pensioenuitvoerder komen hierna uitgebreider aan bod.

U moet de Belastingdienst via de aangifte loonheffingen laten weten dat het dienstverband met een werknemer is geëindigd. U vult hiervoor de datum van het einde van de dienstbetrekking in bij de werknemersgegevens in de loonaangifte over het betreffende tijdvak. Op die manier komt het einde van het dienstverband ook in de polisadministratie van...
Ervan uitgaande dat uw onderneming de werknemers een pensioenregeling aanbiedt, zult u de pensioenuitvoerder waarbij u de pensioenregeling heeft ondergebracht van een uitdiensttreding van een deelnemer op de hoogte moeten stellen. Dit moet u binnen één maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst doen. Na uitdiensttreding zijn er diverse...
Bij het einde van een dienstverband met een werknemer moet uw onderneming goed in de gaten houden wanneer u welke gegevens precies weg mag of moet gooien. Minimaal Voor de zogenoemde basisgegevens – waar de loonadministratie onderdeel van is – heeft uw onderneming een fiscale bewaarplicht van zeven jaar nadat de stukken hun actualiteitswaarde...