U bent hier

7. Bedingen bij vertrek

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Als de dienstbetrekking met een werknemer eindigt, kunnen er na zijn vertrek nog bepaalde zaken in de gaten moeten worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de werknemer uw bedrijfsgeheimen niet naar buiten mag brengen of niet bij een concurrerende werkgever aan de slag mag. Bij overtreding van de gemaakte afspraken kan uw onderneming hem een boete laten betalen. Dat moet u wel goed geregeld hebben.

bescherming

Bij het einde van de dienstbetrekking kunt u met een geheimhoudings-, concurrentie- of relatiebeding te maken krijgen. Dit zijn bedingen die dienen ter bescherming van uw onderneming. Maar deze bedingen mogen niet zo strikt zijn dat de werknemer na vertrek bij u eigenlijk geen kant op kan zonder dat hem een boete boven het hoofd hangt.

De belangen van werkgever en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar. Daarom vinden er in de praktijk veel rechtszaken rond genoemde bedingen plaats waarbij de rechter moet bepalen welke partij in zijn recht staat.

U kunt werknemers vragen om een geheimhoudingsbeding te ondertekenen, bijvoorbeeld als zij in hun functie over veel gevoelige informatie van uw onderneming beschikken. Hiermee verbiedt u hen nadrukkelijk om geheime informatie over uw organisatie of klanten openbaar te maken. Zo’n geheimhoudingsbeding geldt zowel tijdens de dienstbetrekking als...
Een concurrentiebeding moet uw onderneming beschermen tegen de situatie dat uw werknemer met veel kennis van uw organisatie en klanten (kort) na uitdiensttreding bij een concurrent gaat werken. De beperking van de vrije arbeidskeuze kan zijn gericht op de toekomstige werkgever of op toekomstige werkzaamheden. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat...
Het relatiebeding vormt een minder zware variant van beperking van de bewegingsvrijheid van de werknemer na uitdiensttreding dan het concurrentiebeding. Met een relatiebeding mag de werknemer geen contacten onderhouden met uw zakenrelaties, maar wel bij een concurrent gaan werken (of zelf een concurrerende onderneming starten). Zo’n relatiebeding...
Om over een pressiemiddel te beschikken ter voorkoming van overtreding van het met de vertrekkende werknemer afgesproken geheimhoudings-, concurrentie- of relatiebeding, is het verstandig om een boetebeding af te spreken. Hierdoor weten werknemers dat u eventuele overtredingen van genoemde bedingen ook daadwerkelijk zult bestraffen, en wel met een...