U bent hier

1. Einde arbeidscontract

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Als salarisadministrateur krijgt u ongetwijfeld met het vertrek van werknemers te maken. Of het nu om een vrijwillig of een gedwongen afscheid gaat, u zult voor een goede afhandeling van de uitdiensttreding moeten zorgen. Zo zijn er verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan eindigen. En u moet denken aan diverse fiscale, financiële en praktische zaken.

voorwaarden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw onderneming en de werknemer uit elkaar gaan. Afhankelijk van de situatie horen daar bepaalde voorwaarden bij. Sowieso moet u zorgen voor een goede administratieve verwerking.

Een arbeidscontract kan op verschillende manieren eindigen. De regels die vervolgens van toepassing zijn, hangen af van de wijze van vertrek. In het kort zijn er de volgende mogelijke manieren voor uitdiensttreding: ontslag van rechtswege: dit is het einde van de arbeidsovereenkomst zonder dat u of de werknemer hier iets voor hoeft te doen, omdat...
Bij het vertrek van een werknemer komen talloze financiële aspecten kijken. Hierbij moet u niet alleen denken aan het loon dat hij nog van uw onderneming tegoed heeft. U krijgt ook te maken met zaken als nog niet uitbetaalde overuren, de afrekening van de vakantiebijslag en uitbetaling van openstaande vakantiedagen. Al dit soort zaken zult u...
Naast de regels die spelen om een rechtsgeldig ontslag tot stand te brengen en de financiële en fiscale kant van uitdiensttreding, spelen er ook diverse praktische zaken die goed moeten worden afgehandeld. Ook het afscheid op zich vraagt om aandacht. Hoe worden collega’s op de hoogte gesteld, wordt er iets voor de vertrekkende werknemer...