U bent hier

6. Ontslag op initiatief van werkgever via de rechter

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Weet u of vermoedt u dat een werknemer er niet mee zal instemmen dat uw onderneming zijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan zult u voor een alternatief einde van de dienstbetrekking moeten kiezen. Een mogelijkheid hiervoor is om de overeenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Deze vorm van ontslag is echter niet altijd mogelijk en brengt bovendien de nodige kosten met zich mee.

ontslagreden is bepalend

Uw onderneming heeft sinds 1 juli 2015 geen vrije keuze meer voor de te volgen ontslagroute. De reden voor het ontslag is nu bepalend voor de in te schakelen instantie. Wilt u een werknemer ontslaan vanwege persoonlijke redenen of speciale omstandigheden, dan moet u naar de kantonrechter. Is het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u bij UWV aankloppen (zie hoofdstuk 5).

Voordelen en nadelen ontslag via de kantonrechter

kostbaar

Het voordeel van een ontslag (ontbinding) via de kantonrechter is dat deze procedure sneller verloopt dan die van opzegging waarvoor u een ontslagvergunning van UWV nodig heeft.

Het nadeel van de gerechtelijke route is dat deze kostbaar is en de rechter uw onderneming kan veroordelen tot het betalen van een vergoeding, wat UWV sowieso niet doet.

Zoals u in het vorige hoofdstuk al kon lezen, kwalificeren de volgende redenen volgens de wet als redelijke gronden voor ontslag: bedrijfseconomische redenen (het vervallen van arbeidsplaatsen); arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar; veelvuldig ziekteverzuim; onvoldoende functioneren anders dan door arbeidsongeschiktheid (na een...
De ontslagroute via de kantonrechter begint met het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank. Dit ontbindingsverzoek moet u goed motiveren, aangezien de kantonrechter de ontslaggrond streng zal beoordelen. Op rendement.nl/salarisdossier vindt u een handig model voor het in te dienen verzoekschrift tot...
Als de kantonrechter overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, bepaalt hij ook op welk moment de overeenkomst precies eindigt. Dat moment is meestal gelijk aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als uw onderneming deze had opgezegd, en er dus rekening zou zijn gehouden met een opzegtermijn. De...
Bij ontbinding van het arbeidscontract op verzoek van uw onderneming kan de rechter de werknemer een schadevergoeding toekennen: de billijke vergoeding. Tegenwoordig gebeurt toekenning van een billijke vergoeding alleen in heel specifieke situaties, omdat de werknemer meestal al recht heeft op een transitievergoeding (zie hoofdstuk 9). Maar de...
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter over het aangevraagde ontslag, kan uw onderneming (net als de werknemer) sinds 1 juli 2015 hiertegen in hoger beroep bij het gerechtshof. Tegenwoordig is de beslissing van de kantonrechter dus niet langer het eindoordeel. Levert het hoger beroep ook niet het gewenste resultaat dan...