U bent hier

5. Ontslag op initiatief van werkgever via UWV

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Als uw onderneming een werknemer wil ontslaan en u weet of vermoedt dat er geen ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is, zult u voor een ander einde van de dienstbetrekking moeten kiezen. Een mogelijkheid hiervoor is om de overeenkomst op te zeggen met een ontslagvergunning van UWV. Deze vorm van ontslag is echter niet altijd mogelijk en bovendien aan diverse voorwaarden gebonden.

geen vrije keuze

Sinds 1 juli 2015 heeft uw onderneming geen vrije keuze qua ontslagroute, maar is de reden voor het ontslag bepalend voor de te benaderen instantie. Wilt u een werknemer ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u naar UWV. Is het ontslag wegens persoonlijke redenen of speciale omstandigheden, dan moet u bij de kantonrechter zijn (zie hoofdstuk 6).

Voordelen en nadelen ontslagroute via UWV

transitie­vergoeding

Het voordeel van een ontslag via UWV is dat deze route niets kost en UWV uw onderneming nooit tot het betalen van een vergoeding veroordeelt, wat een kantonrechter wel kan doen. U kunt via deze route echter wel een transitievergoeding zijn verschuldigd (zie hoofdstuk 9).

Het nadeel van de UWV-route is dat deze vaak langer duurt dan een gerechtelijke procedure en u rekening moet houden met een opzegtermijn.

Uw onderneming mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer alleen opzeggen als daar een zogenoemde redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een passende functie – al dan niet met behulp van scholing – binnen een redelijke termijn niet mogelijk of niet waarschijnlijk is. Deze voorwaarde geldt echter niet bij een opzegging tijdens...
Als uw onderneming een ontslagvergunning nodig heeft voor het opzeggen van het arbeidscontract met de werknemer, moet u die bij UWV aanvragen. Dit doet u online via het werkgeversportaal van de website uwv.nl. Het verloop van de aanvraagprocedure van de ontslagaanvraag bij UWV is afhankelijk van of de ontslagreden langdurige arbeidsongeschiktheid...
Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moet u rekening houden met een opzegtermijn. Als de opzegging op initiatief van uw onderneming plaatsvindt, is de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. De opzegtermijn voor uw onderneming wordt dus niet op dezelfde manier bepaald als de standaardopzegtermijn van een maand die...
Bij het opzeggen van een arbeidscontract kan uw onderneming met de zogenoemde opzegverboden te maken krijgen. In sommige situaties zijn de opzegverboden niet van toepassing. Dit is het geval bij een ontslag tijdens de proeftijd, bij een ontslag met wederzijds goedvinden en bij een ontslag op staande voet. Algemeen Als algemeen opzegverbod geldt...
Soms kan er roet in het eten worden gegooid bij opzegging van een arbeidsovereenkomst door uw onderneming waarbij een ontslagvergunning van UWV nodig is. Geen vergunning Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u geen ontslagvergunning van UWV krijgt. In dat geval is rechtsgeldige opzegging niet mogelijk. U kunt tegen deze beslissing van UWV in beroep...