U bent hier

4. Ontslag op initiatief van werknemer

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Een ontslag hoeft natuurlijk niet altijd vanuit de werkgeverskant te komen, ook een werknemer kan zijn baan opzeggen. Meestal zal een werknemer hier echter voorzichtig mee zijn omdat het zelf opstappen behoorlijke financiële gevolgen kan hebben. Maar als de werknemer opstapt omdat hij bijvoorbeeld een andere baan heeft gevonden, maakt dat zijn financiële risico uiteraard veel kleiner.

verwijtbaar werkloos

Als een werknemer zelf voor het beëindigen van de dienstbetrekking kiest, is de kans groot dat hij zijn recht op een WW-uitkering verliest. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mag de werknemer namelijk niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. Als de werknemer zelf ontslag neemt, is de kans groter dat niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Bij een ontslag op initiatief van de werknemer is er niet per se sprake van verwijtbare werkloosheid. Als gezien de omstandigheden van de werknemer niet kan worden verlangd dat hij het dienstverband voortzet, is hij niet verwijtbaar werkloos als hij zelf opstapt.

mogelijkheden

Het hangt soms van de fase van de dienstbetrekking af welke mogelijkheden de werknemer heeft om ontslag te nemen en welke regels daarbij gelden. Ook het soort arbeidsovereenkomst dat met hem is afgesproken kan verschil maken.

Werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst met uw onderneming zowel mondeling als schriftelijk opzeggen. Zij hebben voor deze opzegging geen ontslagvergunning van UWV nodig (wat voor uw onderneming wel het geval is, zie paragraaf 5.1). De werknemer hoeft u bij het opzeggen geen reden te vermelden. Als u hem daarnaar vraagt, is hij echter verplicht...
De werknemer kan zijn arbeidscontract met uw onderneming op elk gewenst moment opzeggen. Op het moment dat hij dat doet, begint meestal een opzegtermijn te lopen (zie paragraaf 4.1). Voor werknemers geldt standaard een opzegtermijn van één maand. Meestal zeggen werknemers op tegen de laatste dag van de maand, wat inhoudt dat de laatste dag van de...
De werknemer kan er ook voor kiezen om – op elk gewenst moment – de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. De werknemer zal voor deze manier van beëindiging van de dienstbetrekking kiezen als hij denkt recht te hebben op een ontslagvergoeding. Als hij zelf opzegt, krijgt hij die vergoeding namelijk niet. Als de...
In sommige gevallen is de werknemer uw onderneming een schadevergoeding verschuldigd bij een uitdiensttreding die op zijn initiatief plaatsvindt. Misbruik Bij een opzegging tijdens de proeftijd is dat zelden het geval. Opzegging van de werknemer tijdens de proeftijd kan alleen tot een schadevergoeding voor uw onderneming leiden als u aantoont dat...