U bent hier

3. Ontslag met wederzijds goedvinden

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Het kan voorkomen dat uw onderneming en de werknemer het erover eens zijn dat het beter is om de dienstbetrekking te beëindigen. In dat geval is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Dit ontslag kunt u afhandelen zonder UWV of kantonrechter in te schakelen. Dat scheelt tijd en gedoe. Maar ook al bent u het beiden eens over het ontslag, u heeft zich bij de afhandeling ervan aan strikte regels te houden.

voordelen

Een ontslag met wederzijds goedvinden heeft voor zowel uw onderneming als voor de werknemer voordelen:

  • Als u een werknemer wilt ontslaan en hij daar mee instemt, hoeft u geen ontslagvergunning bij UWV of ontbinding bij de kantonrechter aan te vragen. Zo’n aanvraag kost behoorlijk wat tijd en brengt soms kosten met zich mee. De werknemer wordt meestal voor zijn instemming beloond met een ontslagvergoeding.
  • Als een werknemer wil vertrekken, is een ontslag met wederzijds goedvinden gunstiger omdat hij dan meestal recht houdt op een WW-uitkering. Als hij zelf ontslag neemt, verliest hij dat recht in de meeste gevallen.

Voor het recht op een WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden is van belang dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden, het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt, de geldende opzegtermijn in acht is genomen en de werknemer niet ziek is.

Een ontslag met wederzijds goedvinden is altijd af te spreken, ongeacht de fase van de arbeidsovereenkomst (tijdens of na de eventuele proeftijd) of om welk soort overeenkomst het gaat (voor bepaalde of onbepaalde tijd).

Voor het tot stand komen van een ontslag met wederzijds goedvinden heeft u duidelijke en ondubbelzinnige instemming van de werknemer nodig. Die instemming luistert erg nauw. U mag dus niet te snel aannemen dat de werknemer akkoord is met het ontslag, zelfs niet als hij letterlijk tegen u zegt dat te zijn. Ontbreekt de duidelijke en ondubbelzinnige...
Als uw onderneming en de werknemer overeenstemming hebben bereikt over het ontslag, moet u de gemaakte afspraken vastleggen. Hiervoor stelt u schriftelijk een beëindigingsovereenkomst op, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. In de beëindigingsovereenkomst neemt u sowieso de volgende gegevens op: naam en adres werkgever; naam en adres...
Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers twee weken de tijd om zich te bedenken en het akkoord met het ontslag met wederzijds goedvinden te herroepen. Hiervoor hoeft hij geen opgaaf van reden te geven. U moet de werknemer schriftelijk wijzen op de bedenktermijn, en wel binnen twee werkdagen na het tekenen van de beëindigingsovereenkomst. U mag dit...