U bent hier

9. Transitievergoeding

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Sinds 1 juli 2015 is uw onderneming verplicht om bij ontslag van werknemers een transitievergoeding te betalen als het vertrek plaatsvindt na een dienstverband van minstens twee jaar. Deze vergoeding is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als een hulpmiddel voor de werknemer bij het vinden van een andere baan. De bedoeling van deze verplichte vergoeding is dan ook om de Werkloosheidswet minder te belasten.

overgang naar andere baan

De transitievergoeding is een compensatie voor ontslag en is bedoeld om de overgang naar een andere baan gemakkelijker te maken. Buiten dat de vergoeding de werknemer in zijn werkloze periode een aanvulling op zijn inkomen biedt, kan de ontslagen werknemer de vergoeding inzetten om de kosten van bijvoorbeeld een loopbaantraject, outplacement of scholing te bekostigen. De werknemer mag de transitievergoeding besteden hoe hij wil; hij is dus niet verplicht om het geld in te zetten voor het vinden van een andere baan.

Als uw onderneming de verschuldigde transitievergoeding niet in één keer kan betalen omdat dit schadelijk is voor de bedrijfsvoering, mag u deze in termijnen betalen. U mag de betaling over maximaal zes maanden spreiden.

Uw onderneming is een transitievergoeding verschuldigd als u het dienstverband met een werknemer beëindigt nadat dit minstens twee jaar – 24 maanden – heeft geduurd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. En ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract moet uw onderneming...
Er geldt een wettelijk voorschrift voor de hoogte van de transitievergoeding. Hierbij zijn het maandsalaris van de werknemer en zijn dienstjaren bepalend. Omdat u de verschuldigde vergoeding eenvoudig zelf kunt berekenen, kunt u de kosten van een ontslag vooraf goed inschatten. Op rendement.nl/salarisdossier vindt u een handige rekentool voor de...
Het totale (aantal maanden) dienstverband van de werknemer die wordt ontslagen, speelt zoals u in paragraaf 9.2 al zag een grote rol bij de transitievergoeding. Elkaar opvolgende (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten moeten hiervoor bij elkaar worden opgeteld zolang de tussenliggende periode niet meer dan zes maanden bedroeg. Bij werknemers die vóór...
Het maandsalaris dat het uitgangspunt is voor berekening van de transitievergoeding (zie paragraaf 9.2) is het brutomaandsalaris van de werknemer. Om tot dit brutomaand­salaris te komen, vermenigvuldigt u bij een vaste arbeidsduur het bruto-uurloon met de afgesproken vaste arbeidsduur per maand. Heeft u een oproepcontract met de werknemer...
Bepaalde kosten die uw onderneming maakt in verband met het ontslag van de werknemer, kunt u in aftrek brengen op de verschuldigde transitievergoeding. Als uw onderneming de werknemer bij een eerder ontslag al een transitievergoeding heeft betaald, mag u die aftrekken van de transitievergoeding die u hem bij het nieuwe ontslag verschuldigd bent...
Zoals u in dit hoofdstuk heeft kunnen lezen, heeft de transitievergoeding een ander doel dan de algemene ontslagvergoeding zoals die voorheen bestond. Ook de manier waarop de vergoeding wordt berekend, is anders. De komst van de transitievergoeding heeft het verschil tussen de diverse ontslagroutes – via UWV geen ontslagvergoeding en via...