U bent hier

5. Toezichthouders

Al die privacywetten en -regels betekenen dat organisaties overtredingen kunnen maken. En dan krijgen zij te maken met de toezichthoudende partij. Als het op privacyinbreuk onder de AVG aankomt, krijgt de overtredende organisatie te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de enige toezichthouder op de AVG in Nederland. De AP...
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ook onderzoeksbevoegdheden. Het gaat dan om de volgende onderzoeksbevoegdheden: de verantwoordelijke, de verwerker en eventueel de vertegenwoordiger van een van deze partijen verplichten om alle informatie te verstrekken die de AP nodig heeft om haar taken uit te voeren; om onderzoeken te verrichten in de...
Niet alleen heeft de AP bevoegdheden op het gebied van informeren en controleren, zij mag ook corrigerende maatregelen nemen. Dat zijn de volgende: de verantwoordelijke of de verwerker waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk inbreuk op de AVG wordt gemaakt; de verantwoordelijke of de verwerker berispen wanneer met...