U bent hier

5.2. Toezichthouders: Bevoegdheden

Laatst gewijzigd: 
18 december 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ook onderzoeksbevoegdheden. Het gaat dan om de volgende onderzoeksbevoegdheden:

  • de verantwoordelijke, de verwerker en eventueel de vertegenwoordiger van een van deze partijen verplichten om alle informatie te verstrekken die de AP nodig heeft om haar taken uit te voeren;
  • om onderzoeken te verrichten in de vorm van gegevensbeschermingscontroles;
  • de verantwoordelijke of de verwerker op de hoogte brengen van een vermeende overtreding op de AVG;
  • toegang krijgen tot alle persoonsgegevens en alle informatie die