U bent hier

1. Van WBP naar AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening kan grote impact hebben op uw organisatie. Er is nu nog maar één privacywet die in de gehele Europese Unie (EU) geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is vervallen. Voor de AVG had elke lidstaat binnen de EU nog een eigen privacywet...
De Europese privacyrichtlijn uit 1995 is verouderd. Zo heeft het internet heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt – mede dankzij de groei aan mobiele apparaten – en dat kwam niet terug in de oude richtlijnen. Dit maakte het nodig om de Europese privacywetgeving te herzien. Het resultaat is de AVG. Digitalisering De AVG is met...
De WBP heeft dus plaats gemaakt voor de AVG. De oude privacyregels zijn daarmee niet verdwenen. Wel heeft u nu met nieuwe en aangescherpte regels te maken. Basisbeginselen verwerken persoonsgegevens De AVG kent een aantal basisbeginselen: behoorlijkheid: de verwerking van persoonsgegevens moet ‘behoorlijk’ gebeuren. De andere beginselen zijn...