U bent hier

1.1. Wat is de AVG?

Laatst gewijzigd: 
11 december 2019

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening kan grote impact hebben op uw organisatie. Er is nu nog maar één privacywet die in de gehele Europese Unie (EU) geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is vervallen.

Voor de AVG had elke lidstaat binnen de EU nog een eigen privacywet. Deze privacywetten waren wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit is veranderd met de Algemene Verordening