U bent hier

3. Meldplicht datalekken

De AVG hanteert hoge boetebedragen voor het overtreden van de meldplicht datalekken. Het is een belangrijk onderdeel van de AVG dat organisaties veel angst inboezemt. Dat heeft vooral te maken met onzekerheid van organisaties over de manier waarop data beveiligd moeten worden en vrees voor de gevolgen van een datalek. Imagoschade, kwijtgeraakte...
Dagelijks valt er in het nieuws te lezen over een datalek; het is niet de vraag óf er ooit een datalek in uw organisatie zal optreden, maar wannéér. Het is belangrijk dat u op dat moment snel kunt handelen om de negatieve gevolgen zo snel en zo goed mogelijk te beperken. Ook is het belangrijk dat de juiste zaken worden geregistreerd. Vaak moet een...
Zoals eerder genoemd heeft de verantwoordelijke organisatie de plicht om in bepaalde gevallen het datalek binnen 72 uur te melden aan de AP en in sommige gevallen aan de betrokken personen. De verwerker is dan weer verplicht om datalekken zonder onredelijke vertraging te melden bij de verantwoordelijke organisatie. Verantwoordelijke en verwerker...
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal nooit zomaar boetes uitdelen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. In de beleidsregels staat beschreven in welke gevallen de AP een onderzoek start. Dat is het geval bij overtredingen: die ernstig zijn; die structureel van aard zijn; die veel mensen treffen; waarbij de AP door de inzet van...