U bent hier

2.1. Ziekmeldingen registreren

Laatst gewijzigd: 
17 december 2019

Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk dat hiermee vertrouwelijk wordt omgegaan. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de werknemer een promotie of verlenging van zijn tijdelijke contract misloopt omdat de werkgever kennis heeft van medische informatie. De werknemer moet bij ziekte vrijelijk informatie kunnen geven aan de bedrijfsarts die vervolgens de werkgever alleen in algemene termen informeert over de re-integratiemogelijkheden.

Privacy werknemer