U bent hier

4. Directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder is een persoon die in twee hoedanigheden met de bv te maken heeft. Aan de ene kant is hij werknemer (directeur) en aan de andere kant is hij aandeelhouder. Dit brengt een speciale behandeling op het gebied van de belastingen en sociale verzekeringen met zich. Diverse wetten zijn van invloed op de dga en zijn bv.

De directeur-grootaandeelhouder (afgekort als dga) is een vreemde eend in de bijt. Hij heeft twee petten op binnen de bv: die van werknemer (directeur) én die van aandeelhouder. Probleem hierbij is dat de diverse wetten die van invloed zijn op de dga en zijn bv de term niet eenduidig gebruiken. Zo kan het gebeuren dat iemand voor de...
Formele gezagsverhouding De directeur-grootaandeelhouder (dga) wordt voor de loonbelasting en de premies volksverzekeringen als een reguliere werknemer aangemerkt. Uitgangspunt is namelijk de formele gezagsverhouding tussen de directeur en de bv. De dga is dus gewoon 'in dienst' en heeft dus ook met de loonbelasting te maken. De bv houdt dan ook...
Of de directeur-grootaandeelhouder (dga) onder de werknemersverzekeringen (Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW)) valt, is in tegenstelling tot de loonbelasting en premie volksverzekeringen afhankelijk van de aanwezigheid van bijzondere feiten...
De verwerking van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (dga) wijkt op een aantal punten af van de salarisverwerking voor eventuele andere personeelsleden. Onder voorwaarden mag de loonbelastingaangifte van de dga namelijk vooraf worden ingediend. De bv kan bijvoorbeeld al in januari aangifte doen voor het hele komende jaar. Een andere...
Het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie, zowel fiscaal als juridisch. De dga valt in principe niet onder de Pensioenwet. De mogelijkheid het pensioen in eigen beheer op te bouwen is echter per 1 juli 2017 definitief vervallen. Dga in de Pensioenwet Pensioenwet De Pensioenwet bundelt allerlei regels rond...
Vele directeuren-grootaandeelhouders (dga's) hebben binnen de bv een pensioenpotje opgebouwd: het pensioen in eigen beheer. Maar het kabinet heeft hier sinds 1 juli 2017 een streep door gezet. Verdere opbouw is dus niet meer mogelijk. Maar er geldt tijdelijk wel een fiscale korting om de uitfasering van het pensioen in eigen beheer iets te...