U bent hier

1. Fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties

Bij het werknemersbegrip voor de loonheffingen speelt de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Heeft de persoon die in het bedrijf werkzaam is geen dienstbetrekking (hij is bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer/zzp’er), dan hoeft de werkgever hem niet op te nemen in de loonadministratie. Voor arbeidsverhoudingen die wel kwalificeren...
Voor een aantal groepen personen kan de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder worden beschouwd als een dienstbetrekking, ook al wordt niet voldaan aan alle kenmerken van een echte dienstbetrekking. Dit worden fictieve dienstbetrekkingen genoemd. Voor de loonheffingen kennen we een groot aantal fictieve dienstbetrekkingen (artikel 3...
Als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, moet de werkgever de dienstbetrekking als een echte dienstbetrekking beschouwen en dezelfde regels voor de inhoudingen op het loon toepassen als bij echte dienstbetrekkingen. De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kent een groot aantal fictieve dienstbetrekkingen (artikel 3 en 4 Wet LB 1964 en...
Sommige arbeidsrelaties zijn alleen voor de werknemersverzekeringen geen dienstbetrekking. De werkgever hoeft voor deze arbeidsrelaties geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Hij moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, en werkgeversheffing ZVW betalen of bijdrage ZVW inhouden. Geen dienstbetrekking voor...