U bent hier

4. Aanspraken en uitkeringen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2015

Naast het loon in natura uit het vorige hoofdstuk zijn aanspraken de andere vorm van loon niet in geld. Aanspraken geven vaak recht op een uitkering (loon in geld) of op een verstrekking (loon in natura). Rond aanspraken en hun eventuele bijbehorende uitkeringen heeft u met speciale fiscale regels te maken. Dat geldt ook voor uitkeringen bij bijzondere gelegenheden die niet zijn gebaseerd op een aanspraak.

definitie

De Belastingdienst hanteert de volgende definitie van een aanspraak: een recht om na verloop van tijd of onder voorwaarden één of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer voor de latere inlossing van de aanspraak uw onderneming als werkgever wel of niet nodig heeft.

Behandeling

in principe tot loon rekenen

Bij de fiscale behandeling van aanspraken moet u in principe de aanspraak tot het loon voor de loonheffingen rekenen en de latere eruit voortvloeiende uitkering niet. Maar een aanspraak kan ook (deels) vrijgesteld zijn, wat dan meestal een (deels) belaste latere uitkering tot gevolg heeft. Hierna komen de mogelijke situaties aan bod.

Zoals gezegd, vormt een aanspraak van werknemers in principe belast loon. In dat geval is de bijbehorende uitkering vrijgesteld, tenzij het gaat om periodieke uitkeringen (zie ook paragraaf 4.3). Voorbeelden van belaste aanspraken zijn aanspraken: op grond van ziektekostenregelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen. Deze aanspraken...
Als de aanspraak is vrijgesteld, is er meestal sprake van de zogeheten omkeerregel. Dat houdt in dat er over de aanspraak geen loonheffingen zijn verschuldigd, maar wel over de latere uitkering op grond van die aanspraak. De aanspraak kan ook deels vrijgesteld zijn, en daardoor de latere uitkering deels belast. Als werknemers een eigen bijdrage...
Hoe u uitkeringen (en verstrekkingen) op grond van een aanspraak voor de loonheffingen moet behandelen, hangt meestal af van de eerder besproken fiscale behandeling van de aanspraak. Over het algemeen geldt dat bij een belaste aanspraak de latere uitkering is vrijgesteld, en omgekeerd. Als u echter een belaste aanspraak onterecht niet tot het loon...
Buiten de uitkeringen (en verstrekkingen) uit de vorige paragraaf die op basis van aanspraken plaatsvinden, kunnen andere uitkeringen aan werknemers in bepaalde situaties ook zijn vrijgesteld. Diensttijd Als werknemers een bepaalde diensttijd hebben bereikt, kunt u hun hiervoor een eenmalige uitkering (of verstrekking) geven. Voor zowel het...