U bent hier

7. Uitbetalen van nettoloon

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2015

Heeft u het hele bruto-nettotraject doorlopen zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, dan rest u slechts nog de uitbetaling van het berekende nettoloon aan de werknemer. Ook bij deze laatste stap bent u aan diverse regels gebonden, bijvoorbeeld dat u de uitbetaling in de voorgeschreven valuta en in één keer moet doen. Ook heeft u met regels te maken rond wanneer en hoe u precies moet uitbetalen.

Als u de werknemer zijn nettoloon eenmaal heeft uitbetaald, heeft uw onderneming er niets meer over te zeggen, als dat vóór uitbetaling van het loon al wel het geval was. De werknemer is vrij om met zijn ontvangen nettoloon te doen wat hij wil.

Sommige werkgevers verlangen van hun werknemers dat zij hun nettoloon bij een bepaald bedrijf besteden. Dit strookt dus niet met het recht van de werknemer op vrije besteding van zijn loon.

De wet bepaalt dat u het nettoloon van werknemers moet hebben uitbetaald binnen drie dagen na het einde van de van toepassing zijnde betalingstermijn. Tussen twee loonbetalingen in moet bovendien minimaal een periode van een week zitten, maar er mag maximaal een periode van een maand tussen zitten. Termijnen Bij uitbetaling van het nettoloon moet...
U bent verplicht om het verschuldigde nettoloon in één keer te betalen. Heeft de werknemer bijvoorbeeld recht op een maandelijkse uitbetaling maar zit de onderneming krap bij kas, dan is het dus niet toegestaan om de betaling in meerdere delen – bijvoorbeeld wekelijks – te doen. Valuta U moet het nettoloon bovendien uitbetalen in geld, te weten...