U bent hier

6. Bezwaar en beroep

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Fiscale regels zijn soms op verschillende manieren te interpreteren. Hetzelfde geldt voor de waardering van de bezittingen van de onderneming. Daarom is het niet ondenkbaar dat tussen u en de Belastingdienst over een bepaalde zaak een verschil van inzicht ontstaat. Tegen de beslissingen van de Belastingdienst kunt u op verschillende manieren protest aantekenen. Dat gebeurt vaak en daarom voert de Belastingdienst jaarlijks grote hoeveelheden bezwaar- en beroepsprocedures.

klachten

De Belastingdienst is koploper bij de Nationale ombudsman qua klachten met meer dan 6.600 klachten in 2014. Dat is 18% van het totaal. Veelal gaat het hierbij om klachten 0ver een van de toeslagen. Eerst en bovenal moet u om uw recht te halen echter bij de Belastingdienst zelf aankloppen.

Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst? Dan kunt u tegen veel beslissingen bezwaar aantekenen. Procedurele eisen Wie wil voorkomen dat een bezwaar op niets uitloopt, moet de juiste procedure volgen. Dit betekent dat u op tijd bezwaar indient: hiervoor staat een termijn van zes weken na dagtekening van de beslissing. In het...
Als u te laat bent met een bezwaarschrift, kunt u nog wel een verzoekschrift sturen. De Belastingdienst onderzoekt in dat geval of de aanslag juist is vastgesteld en vermindert de aanslag als deze te hoog is vastgesteld. U dient uw verzoek schriftelijk in bij uw belastingkantoor. Geef in uw verzoek helder en duidelijk aan om welke aanslag het gaat...
Komt een verschil van mening met de Belastingdienst in de bezwaarfase niet tot een oplossing waar u tevreden mee bent? Dan is de volgende stap een beroepsprocedure: een gang naar de rechter. Hier geldt opnieuw dat u uw beroepschrift binnen de wettelijke termijn van zes weken moet indienen (na de uitspraak op uw bezwaar). In een zitting beoordeelt...
Bij bezwaar of beroep behoort u binnen de wettelijke termijn van (in principe) zes weken een beslissing van de Belastingdienst te ontvangen. De beslistermijn kan overigens wel door de Belastingdienst worden verlengd. Gebeurt dit niet, dan kunt u de Belastingdienst in gebreke stellen. U verzoekt de inspecteur dan alsnog binnen twee weken een...