U bent hier

4. Communiceren met de Belastingdienst

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Was de fiscus in het verleden nog een gesloten bastion, vandaag de dag profileert de dienst zich als een open en aanspreekbare organisatie, die werk maakt van voorlichting en contact. U kunt op vele manieren uw stem laten horen over fiscale zaken die u persoonlijk raken. Omgekeerd kan de fiscus ook ú vragen om inlichtingen, een boekenonderzoek aankondigen of een vooroverleg vragen. In dit hoofdstuk leest u alles over communiceren met de Belastingdienst.

Twitter

Op de website van de Belastingdienst is een vracht aan informatie te vinden op elke fiscaal terrein. Ook is er een onderdeel veelgestelde vragen en kunt u via Twitter een algemene vraag stellen. Met persoonlijke vragen kunt u via de BelastingTelefoon of schriftelijk in contact komen met het kantoor dat uw fiscale dossier beheert. Soms krijgt u het e-mailadres van een inspecteur aangereikt. Ook is er een klachtenregeling. Als van alles niets terechtkomt, kunt u nog bij de Nationale ombudsman aankloppen.

Verreweg de meeste telefonische contacten met de Belastingdienst lopen via de BelastingTelefoon. Om de klantvragen te onderscheiden, zijn er vier verschillende lijnen: de BelastingTelefoon (algemeen) voor vragen over belastingen en toeslagen: (0800) 05 43 (gratis, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00...
Een beroep op opgewekt vertrouwen heeft meer kans van slagen als u een brief schrijft aan de fiscus waarin u expliciet vraagt om een inschatting van de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen of opgevoerde aftrekposten. Met een schriftelijk antwoord van de inspecteur staat u sterker als u besluit voor de rechterlijke weg te kiezen. U beschikt...
Bij de behandeling van een aangifte kan het voorkomen dat de verstrekte gegevens ontoereikend zijn om een aanslag op correcte wijze vast te stellen of om te kunnen beoordelen of de aangifte juist is. De inspecteur heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en inzage van bescheiden en kan dit zelfs afdwingen op laste van een...
Bij fiscale aangelegenheden hanteert de Belastingdienst als vuistregel ‘wie stelt bewijst’. Dit betekent dat u de correcte toepassing van belastingverlagende posten moet kunnen bewijzen als bij de fiscus een vermoeden bestaat dat u niet geheel binnen de lijntjes blijft. Denk bijvoorbeeld aan de sluitende kilometeradministratie. Als u verzuimt de...
Om meer rechtszekerheid te bieden, kent de Belastingdienst de instrumenten individueel standpunt en vooroverleg. Dit werkt als volgt. U kunt de inspecteur van het kantoor waaronder u (of uw onderneming) ressorteert, om een individueel standpunt vragen over de fiscale gevolgen van reeds verrichte of voorgenomen handelingen. U kunt daarbij vragen om...
Een rechtsvraag is een individuele vraag over de uitleg van fiscale wetgeving, jurisprudentie of de uitvoering van fiscaal beleid waarop geen eenduidig antwoord is te vinden en waarbij het antwoord gevolgen kan hebben voor andere gevallen, de zogeheten precedentwerking. Hieruit kan nieuw beleid voortkomen. Als de inspecteur een individuele vraag...
Een bijzondere vorm van contact met de Belastingdienst vloeit voort uit de inkeerregeling. Met gebruikmaking van deze regeling kunt u verzwegen of niet-aangegeven buitenlandse of binnenlandse vermogensbestanddelen alsnog aangeven. U voorkomt er hoge boetes mee als de fiscus deze verzwegen inkomensbestanddelen op een zeker moment zelf op het spoor...
Het beleid van de Belastingdienst is in toenemende mate gericht op het verleggen van de aandacht van controle achteraf naar afspraken en toezicht vooraf. Bij particulieren zien we dit al vertaald in de vooringevulde aangifte, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van zogeheten contra-informatie. Dit is informatie van derden, zoals werkgevers...