U bent hier

11. De FIOD

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Hét verschil tussen een onderzoek van de Belastingdienst en van de FIOD zit ’m in de impact. Bij de Belastingdienst zijn de consequenties vooral van financiële aard. Staat de FIOD op de stoep om de administratie in beslag te nemen, dan is daar vaak al een uitgebreid vooronderzoek aan voorafgegaan. Omdat het een strafrechtelijk onderzoek betreft, wordt er een dossier aangelegd en wordt er proces-verbaal opgemaakt.

vastgoedfraude

Jaarlijks wordt er voor € 10 miljard gefraudeerd, waarvan zo’n € 4 miljard met belastinggeld. Bij de vastgoedfraude werd bijvoorbeeld € 250 miljoen achterover gedrukt, geld dat onder andere afkomstig was van het Philips Pensioenfonds. Onderzoek van de FIOD, de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst, bracht de fraude aan het licht.

De wetgever verplicht onder meer verkopers, makelaars en taxateurs in onroerende zaken om melding te doen bij het vermoeden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één keer gebeurt of in delen of termijnen. Dit is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...
Indien er sprake is van onverklaarbaar vermogen, is de Belastingdienst uiteraard geïnteresseerd in de bron en de mogelijke belastingheffing daarover. De taakverdeling tussen de Belastingdienst en de FIOD is scherp afgebakend. De Belastingdienst kent drie primaire processen: belastingen, douane en toeslagen. De FIOD is verantwoordelijk voor de...
Soms wordt u zelf, al dan niet terecht, onderdeel van een FIOD-onderzoek; als verdachte dan wel als getuige. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat u door bewust handelen van uw kant in een FIOD-onderzoek belandt. Bij BTW-carrouselfraude kan het bijvoorbeeld zijn dat u uit naïviteit een schakel in de transactieketen vormt. Verdachte of getuige? Een...