U bent hier

9. Fiscale mediation

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Jaarlijks ontstaan er duizenden discussies tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Vaak ligt miscommunicatie ten grondslag aan het conflict. Fiscale conflicten zijn sinds enige jaren ook via mediation op te lossen. Mediation inzetten om een inhoudelijk dispuut met de Belastingdienst te beslechten is relatief onbekend, maar kan helpen de verstoorde verhouding te herstellen. Het biedt mogelijkheden die u niet heeft als u gaat procederen.

Het heersende idee is dat bij verschil van inzicht al gauw sprake is van een conflict. Een tweede misverstand is dat een belastingplichtige zijn gelijk alleen via de rechter kan halen.

Bij een geschil gaat het meestal om twee partijen die er onderling in hun conflict niet uit kunnen komen en nog maar één laatste mogelijkheid zien en dat is naar de rechter stappen. Om rechters te ontzien en u bovendien een mogelijkheid te bieden om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen bij zo’n discussie zonder rechterlijke...
Een voorbeeld van een conflict waarbij mediation de kou uit de lucht kan halen, is een situatie waarbij de inspecteur denkt dat er iets niet in orde is en informatie hierover vraagt. Een mediator kan de Belastingdienst vragen om de context van de vraag toe te lichten en aan de belastingplichtige uit te leggen hoe hij door de gevraagde informatie...
Mediation kan diverse voordelen met zich meebrengen boven een gang naar de rechter: De mediationprocedure verloopt beduidend sneller dan een gerechtelijke procedure. De intentie van partijen is het vinden van een oplossing. Tijdens een mediation krijgen beide partijen de gelegenheid uit te spreken wat hen dwarszit. Dit kan betrekking hebben op de...