U bent hier

13. De klachtenprocedure en daarna

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Het kan voorkomen dat een hardnekkig geschil met de Belastingdienst uw fiscaal welbevinden op de proef stelt. In dat geval kunt u een klacht over de werkwijze of handelwijze van (een onderdeel van) de organisatie of een medewerker indienen. In dit laatste hoofdstuk komt de klachtenprocedure aan bod. Als ook deze weg geen oplossing biedt, kunt u nog aankloppen bij de Nationale ombudsman of een verzoekschrift indienen bij de Tweede of Eerste Kamer.

Los van de hier besproken klachtenprocedure kunt u een dwangsom eisen als de fiscus niet binnen de wettelijke termijn beslist op een aanvraag of bezwaar. U kunt hiervoor een formulier downloaden op belastingdienst.nl. Zie ook hoofdstuk 6. Ook kunt u een geschil oplossen met mediation, zie daarover uitgebreider hoofdstuk 9.

De klachtenprocedure staat los van de procedures van bezwaar en beroep bij aanslagen, beschikkingen en navorderingen/naheffingen. De klachtenprocedure voorziet in een andere lacune in uw contacten met de Belastingdienst en kan van pas komen als: een medewerker van de Belastingdienst u niet correct heeft behandeld; u te lang heeft moeten wachten op...
Als de Belastingdienst uw klacht naar uw mening niet juist heeft afgehandeld, kunt u nog bij een van de volgende instanties te rade gaan: de Nationale ombudsman; de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal; de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 13.2.1...