U bent hier

7. Vaststellingsovereenkomst

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

vaststellingsovereenkomstgeschil

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fiscus en u vaststellen welke onderlinge rechten en plichten zullen gelden in een bepaalde situatie. Zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige is gebonden aan de inhoud van deze overeenkomst. Vaak wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt als een bindende regeling om een bestaand geschil op te lossen of een geschil te voorkomen.

Een vaststellingsovereenkomst is mogelijk als er sprake is van een meningsverschil tussen u en de Belastingdienst is over hoe een bepaalde regel moet worden geïnterpreteerd of toegepast. De Belastingdienst geeft het onderliggende probleem als volgt aan op haar eigen site: ‘In het belastingrecht gelden regels. Deze regels maken het voor u, maar ook...
Alleen individuele zaken komen in aanmerking voor een vaststellingsovereenkomst. Afspraken met een groep belanghebbenden vallen hier buiten. Het overleg dat plaatsvindt heeft betrekking op de heffing of invordering van belastingen. Het moet gaan om een concreet verschil van inzicht tussen u en de Belastingdienst over een bepaald onderwerp. U zult...
Naast de vaststellingsovereenkomst maakt de fiscus ook gebruik van de ‘ruling’. Dit is een eenzijdige standpuntbepaling van de kant van de inspecteur. In de ruling legt hij de fiscale gevolgen van een voorgenomen handelen van de belastingplichtige vast. De fiscus is gebonden aan deze toezegging, u als belastingplichtige bent dit niet. Ruling of...