U bent hier

9. Voorzieningen van de gemeente

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, kan hij voor hulp aankloppen bij UWV, maar zeker ook bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente zorgen voor loonkostensubsidie, een proefplaatsing, brug-WW of bijvoorbeeld een jobcoach.
In het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in het voorjaar van 2013 sloten, is afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers hebben zich garant gesteld voor 100.000 extra banen en de overheid als werkgever voor nog eens 25.000 extra...
Zonder compensatie aan de werkgever voor de lagere productiviteit, is het voor personen met een arbeidsbeperking moeilijker om op de arbeidsmarkt te participeren. Gemeenten kunnen daarom het instrument loonkostensubsidie inzetten voor personen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het...
Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen soms aan de slag met behoud van hun uitkering. Op die manier kunnen ze ontdekken of een baan bij hun past en kan de werkgever ontdekken of de werknemer bij de organisatie past. ‚Äč Vrijwilligerswerk De gemeente kan een uitkeringsgerechtigde stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Hij wordt zo...
Gemeenten hebben op grond van onder meer de Participatiewet een grote beleidsvrijheid bij hun keuze hoe en welke instrumenten ze inzetten om bijstandsgerechtigden en anderen begeleiden naar werk. De instrumenten lijken soms op de instrumenten die het UWV kan inzetten voor werklozen en arbeidsongeschikten, maar de regelingen kunnen in de praktijk...
Heeft iemand door een beperking zoveel begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen werken dat eigenlijk niet van een werkgever verwacht kan worden dat hij diegene in dienst neemt? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een indicatie beschut werk. De gemeente kan UWV vragen te beoordelen of iemand in aanmerking zou moeten komen voor beschut...