U bent hier

2. Loonheffingen

Er zijn twee per sector gedifferentieerde premies. De zogenoemde sectorpremie (of premie sectorfonds) voor de WW en de gedifferentieerde premie Whk voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers.
Deze bijlage is een overzicht van de gedifferentieerde premie Whk voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers.
Als de werkgever de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen overneemt van een werknemer, hangt het van de situatie af welk tarief hij moet hanteren. Voor de zogenoemde eindheffing bestaan de volgende tarieven: Tabeltarief Pseudo-eindheffing RVU-regeling Bij regelingen voor vervroegd uittreden (RVU-regelingen) en het...