U bent hier

1. Minimumloon

De werkgever is verplicht de werknemer ten minste het minimumloon te betalen. De hoogte van het minimumloon is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als hoofdregel geldt dat het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli wordt aangepast volgens het gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector en de collectieve sector. Bij het vaststellen van het toepasselijke minimumloon door de werkgever mogen hierop geen vergoedingen worden ingehouden uit hoofde van overwerk, winstuitkeringen, gratificaties, fooien en dergelijke.

Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2020: 2e helft 2020 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder 100% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54 20 jaar 80% € 1.344,00​ € 310,15​ € 62,03​ 20 jaar BBL 61,5% € 1.033,20 € 238,45 € 47,69 19 jaar 60% € 1008,00...
Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2019: 2e helft 2019 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder 100% € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 20 jaar 80% € 1.308,50 € 301,95 € 60,39 20 jaar BBL 61,5% € 1005,90 € 232,15 € 46,43 19 jaar 60% € 981,35 € 226,...
Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2018: 2e helft 2018 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag 22 jaar en ouder 100% € 1.594,20 € 367,90 € 73,58 21 jaar 85% € 1.355,05 € 312,70 € 62,54 20 jaar 70% € 1.115,95 € 257,55 € 51,51 19 jaar 55% € 876,80 € 202,35 €...
Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2017: 2e helft 2017 Voor het eerst geldt het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar. Jongeren van 18 tot en met 21 jaar hebben recht op een hoger percentage van het wettelijk minimumloon. Dit is de eerste stap in de...
Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2016: 2e helft 2016 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag Vanaf 23 jaar 100,0% € 1.537,20 € 354,75 € 70,95 22 85,0% € 1.306,60 € 301,55 € 60,31 21 72,5% € 1.114,45 € 257,20 € 51,44 20 61,5% € 945,40 € 218,15 € 43,63 19...
Het wettelijk bepaalde brutominimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband bedragen in 2015: 2e helft 2015 Sinds 1 juli 2015 hebben ook werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd recht op minimaal het wettelijk minimumloon. De uitsluiting van AOW'ers is per 1 juli 2015 uit de Wet minimumloon en...