U bent hier

5. Scrummen als OR

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: september 2021

Kiest uw organisatie ervoor om agile te werken – volledig of alleen op bepaalde thema’s – dan merkt uw OR daar altijd wel iets van. De manier van werken in de organisatie verandert en het vraagt enige creativiteit en flexibiliteit om daarin uw weg als ondernemingsraad te vinden. Maar wanneer u dat eenmaal lukt, zult u versteld staan van de effecten ervan. Dat betekent ook dat u zelf aan de slag gaat met agile werken binnen uw OR. Hoe pakt u dat aan?

Het effect van agile werken op uw dagelijkse praktijk is groot. Mogelijk herkent u het gevoel dat u niet meer overal tijdig bij betrokken bent, dat de organisatie aan het veranderen is zonder dat uw OR erbij betrokken is. Uw OR krijgt het gevoel dat uw bestuurder u op het ene moment informeert over een onderwerp en het volgende moment lijkt het...
Een antwoord op de meeste vraagstukken vindt u door scrum toe te passen binnen uw OR. Past u scrum op de juiste wijze toe, dan kan het uw OR veel opleveren. In hoofdstuk 3 heeft u kunnen lezen over het doel van scrum, hoe het werkt, de verschillende rollen, meetings en principes. Nu leest u meer over hoe u scrum in uw OR-werkzaamheden kunt...
Scrum kent een aantal rollen, met ieder een duidelijke taak. Deze heldere verdeling zorgt voor efficiëntie, duidelijke verantwoordelijkheid en het houdt de workflow erin. U kunt de verschillende scrumrollen verdelen onder de leden van uw OR. Daarover heeft u al gelezen in hoofdstuk 3, maar hier is het meer toegespitst op de OR. Doordat de product...
U kunt de vier verschillende scrummeetings in uw vergaderschema opnemen. Het is handig om uw OR-vergadering op te splitsen in een deel sprint meeting en een deel sprint review. Af en toe is er ook een sprint retrospective. Sprint meeting Tijdens uw OR-vergadering bespreekt u het scrum board met elkaar. De product owner geeft dan een toelichting op...
Gedurende de sprint wordt het scrum board bijgehouden door het sprint team. Het bord bestaat uit verschillende kolommen met daarop de taken (veelal op post-its). Het bord geeft overzicht: wie is waarmee bezig en hoe ver zijn we met de taken in de sprint? Het idee is dat alle taken aan het einde van de sprint zijn afgerond, zodat u tijdens de...
Gedurende een sprint (twee tot vier weken) werkt u aan een (tussen)product. De verschillende tussenproducten die tijdens de sprint worden opgeleverd vormen met elkaar inbreng om bijvoorbeeld tot een uiteindelijk advies, instemming, initiatief of nieuwsbrief te kunnen komen. De (tussen)producten die de OR-leden in het sprint team opleveren zijn...