U bent hier

3. Aan de slag met scrum

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: september 2021

Door de principes van scrum in te zetten, is het mogelijk om meer flexibel te werk te gaan bij projecten. Met goede kennis over scrum krijgt uw OR ook inzicht in de momenten waarop u formeel een rol kunt spelen en hoe u met de werkwijze van uw OR kunt aansluiten op deze agile werkwijze. In dit hoofdstuk leest u meer over de basisprincipes van scrum, de meetings en de rollen die de teamleden kunnen aannemen.

De veelgebruikte watervalmethode (zie hoofdstuk 1) leverde onvoldoende resultaat op. De opleverdata werden vaak niet gehaald, waardoor budget en tijd werden overschreden. Volgens Jeff Sutherland moest het anders: flexibeler, wendbaarder. Hij bedacht het scrum raamwerk: een agile manier van projectmanagement binnen de ICT. Rugby scrum De term scrum...
Voor een goed verloop van de meetings en de sprints – een afgebakende periode waarin het team zijn werk doet – zijn verschillende rollen omschreven in scrum, met ieder een eigen specifieke taak. De rollen kunt u ook inzetten in de ondernemingsraad, daarover leest u meer in hoofdstuk 5. Bij scrum zijn de verantwoordelijkheden van de traditionele...
In het raamwerk van scrum zijn er vier verschillende meetings. Deze meetings worden steeds gehouden op ‘vaste’ momenten in het scrumproces. Ze zijn allemaal gepland rondom de sprint. Sprint Tijdens de sprint werkt het team een voorstel uit, maakt het een adviesrapport of een onderdeel van een machine. In de periode van de sprint werkt het team dus...
Op het scrum board wordt visueel gemaakt wat de stand van zaken is rondom de taken. Het is een fysiek of digitaal bord met een aantal lijsten. Hierin staan post-its met de omschrijving van de verschillende taken waaraan het team moet werken. De positie van de post-it (bij digitaal scrummen vaak een ‘kaart’ genoemd) geeft weer hoe ver het team is...
Aan het einde van de sprint is er een tussenproduct opgeleverd. Dit tussenproduct wordt besproken tijdens de sprint review. Aan het eind van de meeting bekijkt de product owner welke beslissingen van invloed zijn op de backlog en zal hij de backlog hierop aanpassen. De nieuwe sprint wordt gepland tijdens de volgende sprint meeting. Door de...