U bent hier

4. Arbeidsbelasting

Werknemers die geregeld lichamelijk inspannend werk verrichten, lopen een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Bestaan de werkzaamheden van een werknemer vooral uit het verplaatsen van zware spullen (door heffen, tillen, duwen of trekken) of moet hij tijdens zijn werk veel repeterende handelingen doen, dan bestaat de kans dat hij zijn rug, nek...
Artikel 28 van de WOR bepaalt dat de ondernemingsraad moet nastreven dat binnen een onderneming de voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk worden nageleefd. Een onderdeel van deze taak is het tegengaan van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De bestrijding van PSA onder werknemers is in de eerste plaats de...
Waar mensen werken, kunnen conflicten ontstaan. En als conflicten niet tijdig de wereld uit worden geholpen, is het mogelijk dat ze uitmonden in geweld. In Nederland is bijna een kwart van de werknemers slachtoffer geweest van agressie of geweld op de werkvloer. Veel vormen van agressie en geweld kunnen voorkomen worden. De OR kan en moet hieraan...
Confrontaties op de werkvloer hoeven niet altijd uit te monden in fysieke aanvaringen om negatieve effecten te hebben. Pesten kan medewerkers net zo effectief intimideren en hen al hun werkplezier ontnemen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het welzijn van de individuele medewerker. Uiteindelijk leiden ook de resultaten van de organisatie als...
Veel werknemers hebben baat bij enige werkdruk. Zij vinden het prettig dat zij eigen verantwoordelijkheden hebben en worden beoordeeld op hun prestaties. Maar hoge werkdruk kan een probleem vormen als de werkdruk overgaat in werkstress. Bij werkstress is er een slechte afstemming tussen behoeften, capaciteiten en gezondheid van de werknemer en de...
Discriminatie behoort pas sinds 2009 tot het rijtje risicofactoren die onder PSA vallen. Het gevoel van uitsluiting dat discriminatie met zich meebrengt, kan een grote psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken. Een werknemer kan last krijgen van allerlei fysieke een geestelijke klachten waardoor hij op termijn ziek uitvalt óf zich gedwongen voelt...