U bent hier

2. Arbobeleid

Een werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat zijn medewerkers zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken. Volgens de Arbowet moet hij hiervoor een gericht beleid voeren. De werkgever kan echter niet op eigen houtje de uitgangspunten van dit arbobeleid bepalen. Bij de inrichting hiervan moet hij nadrukkelijk samenwerken met (onder meer) de...
In artikel 14 van de Arbowet krijgt de werkgever de ruimte om meer zelf te bepalen welke arbo-oplossingen voor zijn onderneming het beste werken, zolang hij daar maar met zijn werknemers overleg over voert. De maatwerkregeling is daar een voorbeeld van. De maatwerkregeling houdt in dat de werkgever de arbotaken niet aan een arbodienst overlaat,...
Een goed arbeidsomstandighedenbeleid voor de onderneming is niet alleen onmisbaar, maar ook wettelijk verplicht. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet moet iedere werkgever goed zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Eén van de instrumenten die de werkgever kan – en moet – inzetten om aan deze...
In elke organisatie zijn de arbeidsrisico’s anders. Arbobeleid is daarom maatwerk. Dit betekent echter niet dat de werkgever en ondernemingsraad vrij spel hebben bij het opstellen van het arbobeleid van de organisatie. De Arbowet geeft een wettelijk kader, waarbinnen de werkgever en OR in overleg het arbobeleid bepalen. De Arbowet bepaalt dat de...
Werken met gevaarlijke stoffen is een groot arborisico. Gevaarlijke stoffen kunnen heel uiteenlopende risico’s meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, van een calamiteit met dodelijke slachtoffers door ontploffing of brand, tot vergiftiging of onvruchtbaarheid. Komen werknemers in de organisatie in aanraking met één of meer...
Iedere werkgever heeft de wettelijke plicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers én eventuele bezoekers. Deze zorgplicht brengt onder meer met zich mee dat hij de bedrijfshulpverlening (bhv) in de organisatie goed moet organiseren. Hierbij moet de werkgever bovendien rekening houden met een aantal...
Het is de nachtmerrie voor elke onderneming: een werknemer krijgt een ongeluk op de werkvloer waardoor hij ernstig gewond raakt of zelfs komt te overlijden. De werkgever is verplicht om alles te doen om dit te voorkomen, maar soms zit een ongeluk echt in een klein hoekje. Vindt er inderdaad een arbeidsongeval plaats, dan moet de bestuurder zich...
Een bestuurder is verplicht om de werknemers te informeren over de risico’s die zijn verbonden aan het werk dat ze uitvoeren. Daarnaast moet de bestuurder ook aangeven welke maatregelen hij neemt om deze risico’s te verkleinen. In de Arbowet staan vooral algemene eisen aan arbovoorlichting. Hoe een bestuurder deze voorlichting precies moet...
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers periodiek een arbeidsgezondheidsonderzoek te laten ondergaan. Het is de bedoeling dat hij de uitkomsten van zo’n medisch onderzoek gebruikt om de arbeidsrisico’s voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een uitstekend instrument om dat te doen, is het...
Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich te laten bijstaan door deskundige werknemers. Eén van deze deskundige werknemers is de preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft volgens de Arbowet een aantal taken op het gebied van risicobeheersing binnen de organisatie. Een belangrijke functie dus. Het is aan de ondernemingsraad om te...
Beroepsziekten zijn een veel voorkomende oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een aandoening een beroepsziekte is. Er spelen veel factoren mee, zoals de privéomstandigheden en -bezigheden van werknemers. Iedereen die binnen een onderneming te maken krijgt met ziekteverzuim en/...
Dat werknemers tijdens hun werk diverse gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen, daar weet de OR alles van. Dat er echter ook oplossingenboeken bestaan om deze risico’s tegen te gaan, is een stuk minder bekend. In Nederland hebben meer dan 140 branches zo’n oplossingenboek ofwel een arbocatalogus. Zo’n catalogus bevat oplossingen die zijn...
Als werknemers schulden hebben, levert dat meerdere gezond- en veiligheidsrisico’s op. Zo’n werknemer kan niet alleen gemakkelijk uitvallen door stressgerelateerde klachten; omdat hij met zijn hoofd niet volledig bij het werk is, kan hij ook een veiligheidsrisico vormen voor zijn collega’s. Werkgevers reageren vaak te laat op signalen dat er iets...