U bent hier

8. Initiatiefrecht

Een ondernemingsraad heeft altijd het recht om op eigen initiatief voorstellen te doen aan de bestuurder. Die voorstellen kunnen bijvoorbeeld gaan over de werkwijze op een bepaalde afdeling of de inrichting van de bedrijfsprocessen, maar ook over sociale en financieel-economische aangelegenheden. De OR mag zijn voorstellen zowel schriftelijk als...
Veel ondernemingsraden maken vrijwel nooit gebruik van het initiatiefrecht, simpelweg omdat ze al genoeg werk hebben aan de onderwerpen die door de bestuurder op de agenda van de overlegvergadering zijn gezet. Dit is een gemiste kans, want iedere OR heeft zo zijn thema’s en onderwerpen die hij belangrijk vindt: zijn eigen prioriteiten. Pas als...
De wet schrijft wel voor hoe de initiatiefprocedure moet verlopen, maar geeft (helaas) geen tips voor een zo succesvol mogelijke aanpak. Het zal niemand verbazen dat dit begint bij de voorbereiding. Hierbij is een aantal zaken van groot belang: een goed contact met de achterban; het beschikken over de benodigde informatie; het oplaten van een...