U bent hier

1. Inleiding

De rechten die de ondernemingsraad heeft, vormen het kloppende hart van de inspraakmogelijkheden én een praktisch instrumentarium voor de medezeggenschap. De basis hiervan is het informatierecht, want zonder informatie zou geen enkele OR goed zicht hebben op het beleid en de plannen van de bestuurder. En zonder het overlegrecht zou de OR maar...