U bent hier

4. Overlegrecht

Net als het informatierecht behoort ook het overlegrecht tot de ‘algemene’ bevoegdheden van de ondernemingsraad. Dit recht geldt immers in alle gevallen, ongeacht het onderwerp dat in een specifieke situatie aan de orde is. De ondernemingsraad heeft namelijk het recht om met de bestuurder te overleggen over élke aangelegenheid waarover hij het...
Er zijn meerdere soorten overlegvergaderingen. Een voor de hand liggend onderscheid is dat tussen de halfjaarlijkse overlegvergadering – waarin de algemene gang van zaken wordt besproken – en de ‘gewone’ overlegvergadering. Maar zo’n overleg met de bestuurder staat ook nooit op zichzelf, want de ondernemingsraad zal in voorbereiding op de...
Hoewel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR het recht geeft om met de bestuurder te overleggen én over dit overleg een groot aantal spelregels bevat, is dit geen garantie voor succes. De OR moet er zelf voor zorgen dat het overleg met de bestuurder ook echt iets oplevert. Dat kan spannend zijn. Het is tenslotte wel de bestuurder met wie ze...
Het formele overleg tussen OR en bestuurder vindt plaats in de overlegvergadering. De WOR houdt echter geen rekening met de mogelijkheid dat de ondernemingsraad en de bestuurder – bij toeval of gepland – informeel overleg hebben. Toch moet de OR weten wat informeel overleg is en wat de voor en nadelen hier van zijn. Buiten de overlegvergadering...