U bent hier

10. Uitbreiding bevoegheden

Iedere OR weet natuurlijk dat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn rechten en verplichtingen staan opgesomd. Veel minder bekend is dat het hierbij voor wat betreft de rechten van de raad met nadruk gaat om minimumvoorschriften. Dit betekent dat de rechten van de OR in principe mogen worden uitgebreid. Dit kan bijvoorbeeld in de cao...
De ondernemingsraad heeft een heel aantal rechten om invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering en om het beleid en de rechten van werknemers te bewaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar de WOR geeft alleen minimumvoorschriften met betrekking tot de rechten van de OR. In artikel 32, lid 1 van de WOR is...
De WOR onderscheidt diverse mogelijkheden om de bevoegdheden van een OR uit te breiden. Eén van die mogelijkheden bestaat uit een schriftelijke afspraak tussen OR en bestuurder, een zogenoemde ondernemingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst biedt grote voordelen. Niet alleen neemt de invloed van de OR toe, er zullen ook minder snel onduidelijkheid,...
OR en bestuurder kunnen volgens artikel 32 lid 2 van de WOR afspreken om de bevoegdheden van de OR te vergroten en/of bij de naleving van de WOR een of meerdere vaste procedures te volgen. Dit laatste is bijvoorbeeld mogelijk bij de omgang met advies- en instemmingsprocedures. Het is uiteraard van belang om dit soort afspraken goed vast te leggen...