U bent hier

1. Kundig omgaan met ­conflicten

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: februari 2014

Als werknemers goed samenwerken, kunnen zij hun talenten optimaal benutten. Maar samenwerking kan ook leiden tot frictie tussen collega’s of tussen een werknemer en zijn leidinggevende. Ontstaan er op de werkvloer conflicten, bijvoorbeeld over de taakverdeling of de inhoud van een klus, dan kunnen de partijen u vragen om te bemiddelen. In dat geval moet u kundig, krachtig en tactvol kunnen optreden.

diplomatiek

verrassend

Conflicten kunnen behoorlijke schade toebrengen aan de betrokken partijen én uw organisatie. Het is dus belangrijk dat u aanvaringen niet uit de hand laat lopen. Daarvoor zult u heel wat diplomatieke en bemiddelende kwaliteiten moeten aanspreken. De kop in het zand steken en het conflict laten doorsudderen in de hoop dat het zichzelf na verloop van tijd wel oplost, werkt helaas maar zelden. Wel kan het heel nuttig zijn om een conflict ‘gecontroleerd’ te laten uitpraten of uitvechten door de betrokken partijen. U houdt een oogje in het zeil terwijl medewerkers proberen er onderling uit te komen. Dat kan verrassende en positieve resultaten hebben.

Het is onvermijdelijk dat er in uw organisatie wel eens een conflict voorkomt. Al die medewerkers met hun eigen persoonlijkheden zitten immers niet altijd op dezelfde golflengte. Daarnaast kan een conflict ook gaan over verschillende inhoudelijke meningen en ideeën. Verder geldt vaak: hoe groter een organisatie is en hoe meer verschillende...
Een conflict kan niet alleen grote gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers, maar ook voor de afdeling of het team waar zij werken. Omvangrijke conflicten of vaker voorkomende conflicten kunnen zelfs de hele organisatie beïnvloeden. Het ligt voor de hand dat u bij conflicten in eerste instantie denkt aan de mogelijke negatieve gevolgen ervan...
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, hebben conflicten grote invloed op de medewerkers en de organisatie als geheel. Dat betekent dat omgaan met conflicten een belangrijke taak is voor u als HR-professional. Het is immers grotendeels uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle werknemers op de juiste plaats in de organisatie zitten en...
Een conflict oplossen wordt moeilijker als de kemphanen verschillende machtsposities innemen binnen de organisatie. Gaat het om een hoog opgelopen meningsverschil tussen de directeur en een ondergeschikte, dan moet u dit anders aanpakken dan als twee magazijnbedienden elkaar in de haren vliegen. Machtsverhoudingen kunnen de conflictoplossing...