U bent hier

3. Conflicten en werk

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: februari 2014

Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Ze zijn immers intensief met elkaar bezig en moeten samen veel uitdagingen aangaan. Dat kan wrijving opleveren tussen collega’s of tussen werknemers en hun leidinggevende. Ook meningsverschillen met externe partijen kunnen hoog oplopen, met alle gevolgen van dien. Als HR-medewerker moet u weten waar u in uw organisatie mee te maken kunt krijgen.

sociaal aspect

Voor veel mensen betekent werk meer dan geld verdienen alleen. Werk betekent ook uitdaging en voldoening, het gevoel om een waardevolle bijdrage te leveren en deel uit te maken van een groep. Het sociale aspect is belangrijk voor succesvolle uitvoering van de taken én voor het werkplezier van de meeste mensen. Maar samenwerken betekent ook een kans op conflicten. Mensen kijken nu eenmaal verschillend tegen zaken aan en gaan er verschillend mee om.

niveaus

Conflicten kunnen zich op diverse manieren en niveaus in de organisatie voordoen. Zo kunnen collega’s met een (min of meer) vergelijkbare positie binnen de organisatie met elkaar overhoop liggen, maar ook conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers (‘ondergeschikten’) komen geregeld voor.

Collega’s die samenwerken kunnen op veel manieren plezier en voordeel van elkaar hebben. Op zakelijk gebied kunnen ze van elkaar leren, elkaar inspireren of profiteren van elkaars sterke kanten. Op persoonlijk gebied kunnen ze plezier maken of elkaar steunen – er kunnen hele mooie vriendschappen ontstaan op de werkvloer. Maar het klikt niet tussen...
Ook tussen werknemers die zich in verschillende lagen van de hiërarchie bevinden, kunnen natuurlijk conflicten ontstaan. Deze conflicten kunnen om precies dezelfde redenen ontstaan als conflicten tussen collega’s in gelijkwaardige posities, of die oorzaken nu sociaal-emotioneel, inhoudelijk of machtsgerelateerd zijn. Wel komen conflicten die te...
Als u of een collega in een werkconflict verzeild raakt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de strijdende partijen zelf, het team of zelfs de hele organisatie. Het kan de sfeer verpesten, de prestaties verminderen en hoge kosten met zich meebrengen. Maar niet alle mogelijke gevolgen zijn negatief. Vooral als u verstandig met (dreigende)...
Waar mensen met andere mensen in aanraking komen, kunnen conflicten ontstaan. Dat kan binnen een organisatie gebeuren, tussen collega’s onderling. Maar er kunnen natuurlijk ook conflicten ontstaan met anderen van buiten de organisatie, zoals toeleveranciers en klanten. Een conflict binnen de muren van een organisatie moeten u en uw collega’s al...