U bent hier

Onafhankelijk toezicht

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Bestuur Rendement
Publicatiedatum: mei 2014

Een onafhankelijke blik op uw bestuur

Elke stichting en vereniging heeft een bestuur aan het roer dat het beleid bepaalt en toeziet op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij heeft het bestuur bepaalde rechten en plichten naar de vereniging toe. Tegelijkertijd hebben bestuurders vaak ook veel vrijheid van handelen. Soms zo veel dat het leidt tot wanbeleid of onbehoorlijk bestuur, met privéaansprakelijkheid tot gevolg.
Om de risico’s van falend bestuur in te perken is het zaak om duidelijk vast te leggen wat de bevoegdheden van het bestuur zijn, wat van het bestuur mag worden verwacht en hoe de handelingen van het bestuur worden gecontroleerd. Het instellen van een Raad van Toezicht kan uitkomst bieden. In deze rubriek leest u op welke manieren u het toezicht op het bestuur van uw organisatie kunt vormgeven. Bovendien leidt de rubriek u door de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van governance.