U bent hier

6. Collectieve afspraken

Grote kans dat een organisatie onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt. Dat geldt namelijk voor ruim 85% van de Nederlandse werkgevers. Omdat de meeste cao’s op brancheniveau worden gesloten, heeft de werkgever met de totstandkoming van deze overeenkomst weinig van doen. Toch is het cruciaal dat hij weet wat er in de cao staat. Als...
De meeste werkgevers en werknemers in Nederland vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen of de organisatie onder een bepaalde cao valt, en of bijvoorbeeld álle werknemers onder die cao vallen. Het is zelfs mogelijk dat er diverse cao’s van toepassing zijn. Om uit te...
Om te weten te komen of een cao van toepassing is op de eigen organisatie of een deel ervan, moet de werkgever nagaan of zijn organisatie onder de werkingssfeer van de cao valt. Dit staat meestal in de algemene bepalingen van een cao. Is een cao algemeen verbindend verklaard voor een branche of sector, dan moet de organisatie de regels uit de cao...