U bent hier

15. Explosiegevaar

Een grote explosie is van alle rampenscenario’s die de arboprofessional kan bedenken misschien wel de ergste. De gevolgen voor medewerkers van de organisatie kunnen catastrofaal zijn. Daarnaast kan ook de omgeving rondom het bedrijfspand ernstige gevolgen ondervinden van zo’n calamiteit. Om deze nachtmerrie te voorkomen, moet hij regelmatig de...
Werken met explosieve stoffen is uitermate risicovol. De gevolgen van een onbedoelde of te vroege ontploffing kunnen catastrofaal zijn, zowel voor medewerkers van de organisatie als voor de naaste omgeving. Zelfs een lichte ontploffing met relatief geringe directe schade kan op termijn veel psychische schade berokkenen, met mogelijk langdurig...