U bent hier

6. Arbeidstijdenwet

Iedere werknemer kan maar een bepaalde tijd achtereen geconcentreerd werken. Daarna is het belangrijk dat hij kan rusten. Als werknemers te lang achtereen (moeten) doorwerken, kan niet alleen hun concentratie, maar ook hun gezondheid en uiteindelijk zelfs hun veiligheid daaronder leiden. Daarom maken gezonde arbeidstijden onlosmakelijk deel uit...
De Arbeidstijdenwet (ATW) laat veel ruimte aan de sociale partners om samen afspraken te maken. De werkgevers- en werknemersorganisaties – meestal de vakbonden – kunnen samen besluiten om af te wijken van de regels in de wet. Wel is in de ATW aangegeven welke absolute grenzen daarvoor gelden. De sociale partners kunnen wel van de regels afwijken...
Er zijn veel en vrij complexe regels opgenomen in de Arbeidstijdenwet (ATW). Als de werkgever snel wil vinden wat hij zoekt, is het daarom handig te weten hoe de wet precies is opgebouwd. Zo kan hij ook gemakkelijk controleren of het beleid van de organisatie helemaal aan de regels voldoet. Indeling In de wet zijn natuurlijk regels opgenomen...