U bent hier

5. Arboregeling

De basis van de arboregelgeving die door de overheid is opgelegd, is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In deze kaderwet is echter nauwelijks plaats voor concrete arborisico’s. Ook is er geen aandacht voor alle extra regels en uitzonderingen voor specifieke groepen werknemers of branches. Die zijn grotendeels opgenomen in het...